راه اندازی سرویس پرداخت تلفنی یا درگاه تلفنی – IVR Payment

راه اندازی سیستم درگاه تلفنی

درگاه تلفنی چیست و چه کمکی به پرداخت ها می کند؟
سیستم پرداخت تلفنی مبتنی بر IVR

سیستمی است که در حوزه سرویس های پرداخت و خرید در بستر تلفن گویا، بین دستگاه تلفن ثابت مشتری و سیستم تلفن گویای شرکت یا سازمان مربوط قرار می گیرد. بدین نحو که شرکت‌های خدماتی که روال‌های صدور و پرداخت قبض را به صورت تلفنی پیاده‌سازی نموده‌ و دارای تلفن گویا (IVR) هستند، برای انجام عملیات پرداخت غیرحضوری به بانک متصل می‌شوند.

به عبارت دیگر پرداخت تلفنی، بخش پرداخت فرآیند IVR بوده که اطلاعات محرمانه کارت مشتری نیز در این سامانه دریافت می شود. سیستم پرداخت تلفنی در واقع یک واسط برای پرداخت است که قرار است اطلاعات حساب مشتری را دریافت و دستور پرداخت مبلغ مشخصی به بانک مربوطه را بدهد.

این روال پرداخت به خاطر سرعت بالا و آشنایی افراد در هر قشر سنی بسیار مورد توجه است و طی بررسی های انجام شده مشخص شده است به دلیل سهولت دسترسی به تلفن و امنیت بالا کسب و کارهایی که این امکان را برای مشترک مهیا می کنند، بخشی از فروش خود را مدیون همین ساز و کار هستند.